Pozvánka na členskou schůzi

Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na členskou schůzi ZD Mečeříž, která se koná dne 22.2.2018 od 9 hodin v kulturním domě v Mečeříži. V případě neúčasti můžete využít možnosti dát se zastupovat jiným členem ZD přiloženou plnou mocí.

Program schůze:

  1. zahájení
  2. volba komisí (návrhová, mandátová)
  3. zpráva o hospodaření za rok 2017
  4. zpráva kontrolní komise
  5. diskuse
  6. usnesení
  7. závěr
Doprava na členskou schůzi se nezajišťuje.

Kandidátka ke stažení zde

Vítejte na stránkách Zemědělského družstva Mečeříž!

Současné družstvo vzniklo po transformaci z původního JZD Družba Slivna-Mečeříž v roce 2002. Hospodaříme v řepařské výrobní oblasti v západní části okresu Mladá Boleslav na výměře 4 468 ha orné půdy a hlavní činnost družstva je zaměřena na tradiční rostlinnou a živočišnou výrobu.

Naše nabídka